loading...

Phương thức thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

Thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc bằng các loại thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ được chấp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Thanh toán khi mua hàng online qua website và ứng dụng của Trầm Hương HAGA

Bao gồm thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD), Thanh toán trực tuyến bằng chuyển khoản

X