loading...

Thông tin về chủ sở hữu website

I. Thông tin chung

– Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang

– Địa chỉ: Đường Nguyễn Minh Châu, Thôn Hiệp Cường,  Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

– Điện thoại: 0965 397 039

– Email: info@hgagarwood.com

II. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp ‭3401074131 ngày cấp 20/02/2014 nơi cấp Sở Giao dịch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận‬‬‬

X