loading...

Chính sách bảo mật

Công ty Trầm Hương Hoàng Giang chia sẻ các mối quan tâm của người truy cập về chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng trực tuyến. Chính sách bảo mật này liên quan đến thông tin riêng tư mà chúng tôi thu thập được từ các trang web được điều hành và hoạt động ở Việt Nam. Chính sách của chúng tôi không thu nhập thông tin thông qua bất kỳ trang web nào khác, hoặc thu thập thông tin của các bậc cha mẹ, công ty con, các nhà tài trợ hoặc các công ty liên quan.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Khi truy cập trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web.

1. Thông tin Công ty Trầm Hương Hoàng Giang thu thập thông qua các trang web.

Công ty Trầm Hương Hoàng Giang tập hợp hai loại thông tin cơ bản thông qua trang web: “Thông tin cá nhân”, thông tin từ đó một cá nhân có thể được xác định, và “Thông tin tổng hợp,” từ đó một cá nhân không thể được xác định.

A. THÔNG TIN TỔNG HỢP.

Khi bạn truy cập và tương tác với các trang web (Công ty Trầm Hương Hoàng Giang và các bên thứ ba mà Trầm Hương Hoàng Giang đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ), thông tin vô danh của bạn có thể được thu nhập từ ba nguồn: các tập tin đăng nhập máy chủ, tập tin cookie, và “thẻ pixel”.

i. Đăng nhập tâp tin máy chủ.

Địa chỉ Internet (IP) là một số xác định được tự động ứng cho máy tính của bạn bằng cách cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Con số này được xác định và đăng nhập tự động vào máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào bạn truy cập, cùng với thời gian và những trang mà bạn viếng thăm. Chúng tôi sử dụng các địa chỉ IP của tất cả người truy cập để tính toán mức độ sử dụng trang web, chẩn đoán các vấn đề với các máy chủ, và để quản lý trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP để giao tiếp hoặc chặn truy cập của Khách hàng không tuân thủ Điều khoản Dịch vụ. Thu thập địa chỉ IP là tiêu chuẩn thực hành trên Internet được thực hiện bởi nhiều trang web.

ii. Cookies.

Cookies là các dữ liệu mà máy chủ chuyển đến máy tính của người dùng cho mục đích lưu trữ hồ sơ. Cookies là một tiêu chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hầu hết các trang web. Cookies không gây thiệt hại cho hệ thống máy tính hoặc các tập tin của bạn, và chỉ các trang web chuyển cookies mới có thể đọc, chỉnh sửa hoặc xoá cookie đó. Bạn có thể sử dụng những thủ thuật đơn giản trong hầu hết các trình duyệt để xóa các tập tin cookies, lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận các tập tin cookie. Bạn nên lưu ý là cookies suy giảm có thể gây khó khăn khi sử dụng các phần của trang web.

iii. Thẻ pixel.

Trang web có thể sử dụng “thẻ pixel”, “điểm ảnh trang web”, “ảnh GIF ” hoặc các phương tiện tương tự (gọi chung là “Pixel Thẻ”) để tổng hợp về việc sử dụng trang web và tỷ lệ phản hồi. Thẻ Pixel cho phép chúng tôi đếm số người đã truy cập nhất định nhằm cung cấp các dịch vụ và xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Khi được sử dụng trong các tin nhắn email dạng HTML, Pixel Tags có thể thông báo cho người gửi rằng email đã được mở hay không.

B. THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Bạn thường không phải đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân để truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuy nhiên một vài chức năng nhất định có thể yêu cầu đăng ký. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi – ví dụ, khi liên hệ với chúng tôi thông qua trang web, đăng ký e-mail để nhận thông báo liên quan đến sản phẩm và công ty. Thông tin cá nhân có thể bao gồm thông tin liên lạc (như tên của bạn, địa chỉ, số điện thoại / hoặc địa chỉ email), cũng như các thông tin thanh toán, chẳng hạn như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn (nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua trang web).

2. Sử dụng và công bố thông tin mà Trầm Hương Hoàng Giang thu thập thông qua các trang web.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong bất kỳ cách nào sau đây.

i. Thông tin liên lạc.

Chúng tôi khuyến khích người truy cập liên hệ với chúng tôi qua những câu hỏi và ý kiến đóng góp. Thông tin cá nhân có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi và ý kiến của bạn.

ii. Mục đích kinh doanh.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như phân tích và quản lý các doanh nghiệp. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua trang web có thể được kết hợp với các thông tin khác bạn cung cấp cho Trầm Hương Hoàng Giang (thông qua phương tiện trực tuyến hoặc offline), bao gồm cả những thông tin nhân chủng học công khai khác.

iii. Truyền thông.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi email thông tin liên quan đến trang web, các giao dịch của bạn, hoặc thông báo về các thay đổi về điều khoản, điều kiện của chúng tôi. Bạn có thể chọn hoặc không chọn nhận những email này.

iv. Dịch vụ cung cấp bên thứ ba.

Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ từ phía thứ ba, bao gồm chủ website, phân tích dữ liệu, các dịch vụ bản tin, các hoạt động quảng cáo, và các dịch vụ hành chính khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân, với bên thứ ba với mục đích để bên thứ ba cung cấp dịch vụ.

v. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu được yêu cầu: (i) pháp luật; (ii) tuân theo quá trình hợp pháp hoặc yêu cầu của chính phủ, (iii) để thực thi các Điều khoản Dịch vụ, (iv) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi, (v) bảo vệ quyền bảo mật, an toàn tài sản của Trầm Hương Hoàng Giang, của bạn hoặc những người khác, và (vi) để cho phép chúng tôi có các biện pháp khắc phục hoặc hạn chế những thiệt hại có thể.

B. THÔNG TIN TỔNG HỢP.

Chúng tôi phân tích thông tin tổng hợp để tăng cường an ninh web, theo dõi sự phổ biến của các trang nhất định trong web, sự thành công của các thông báo email của chúng tôi, mức độ liên kết trên các trang web và các dữ liệu sử dụng khác. Tất cả những điều này giúp chúng tôi cung cấp nội dung phù hợp với lợi ích của bạn hơn, cải thiện các trang web và các dịch vụ liên quan. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp với các thực thể có liên quan và các bên thứ ba khác.

3. Lưu ý quan trọng khác về thực thi chế độ bảo mật của chúng tôi.

A. AN NINH

Chúng tôi có biện pháp an ninh và các công cụ để giúp chống lại sự mất mát, sử dụng sai, và thay đổi các thông tin ngoài sự kiểm soát. Bất cứ lúc nào bạn cung cấp số thẻ tín dụng của bạn, nó sẽ được mã hóa định dạng SSL. Không có phương pháp truyền hoặc lưu trữ dữ liệu nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của thông tin mà bạn chuyển tới chúng tôi thông qua trang web. Nếu bạn tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn (ví dụ, tài khoản đã bị xâm nhập), bạn phải lập tức thông báo cho chúng tôi qua mục “Liên hệ”(lưu ý rằng thông báo thư bưu điện sẽ làm chậm trễ thời gian cần thiết để đối phó với vấn đề).

B. CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web liên quan (hoặc bất kỳ liên kết nào khác bên trong các trang này) không thuộc kiểm soát của Trầm Hương Hoàng Giang nên chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc nội dung. Chúng tôi cung cấp sự liên kết để tham khảo, nó không bao hàm sự chứng thực của các trang web liên kết với Trầm Hương Hoàng Giang. Nếu bạn cung cấp thông tin thanh toán hoặc các thông tin cá nhân khác cho bên thứ ba đó, giao dịch của bạn sẽ được thu thập, kiểm soát bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba. Bạn cần tìm hiểu về các chính sách bảo mật và thực tiễn của bên thứ ba đó.

C. CHUYỂN NHƯỢNG.

Chúng tôi có quyền chuyển nhượng bất kỳ và tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập từ người dùng cho bên thứ ba trong trường hợp có sự sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần tài sản/cổ phiếu của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ thủ tục phá sản hoặc tương tự).

4. Thay đổi chính sách này.

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này và bất kỳ chính sách hoặc thủ tục nào khác liên quan đến việc xử lý thông tin thu thập thông qua trang web, mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi Chính sách nào của chúng tôi cũng sẽ có hiệu lực khi được đăng tải trên Internet. Truy cập vào trang này có nghĩa là bạn đã chấp nhận về chính sách. Chúng tôi khuyến khích bạn đánh dấu trang này và định kỳ xem lại để đảm bảo cập nhật với phiên bản mới nhất. Chính sách này thể hiện, tuyên bố quyền ủy quyền duy nhất của của Trầm Hương Hoàng Giang đối với việc thu thập thông tin cá nhân thông qua các trang web và quyền sử dụng của Trầm Hương Hoàng Giang với thông tin đó. Bất kỳ bản tóm tắt nào của các chính sách này được tạo ra bởi bên thứ ba sẽ không có hiệu lực pháp lý, không thể ràng buộc Trầm Hương Hoàng Giang, không thể thay thế hay sửa đổi chính sách này.

X