loading...

Đối Chiếu Hệ Thống Tên Sản Phẩm Quốc tế Mới & Cũ

author
3 minutes, 45 seconds Read

Nhận thấy tốc độ phát triển ngành ngày một tiềm năng và với mong muốn đem đến những sản phẩm ngày một hoàn thiện hơn cũng như chất lượng hơn, công ty Trầm Hương Hoàng Giang quyết định thay đổi cơ cấu hệ thống sản phẩm, làm công tác định vị thương hiệu trên thị trường quốc tế nhằm giúp khách hàng dễ dàng nhận biết thương hiệu Trầm Hương Hoàng Giang – Hoang Giang Agarwood hơn.

Tên quốc tế – cũ của sản phẩm Trầm hương Hoàng Giang:

Agarwood oil

Agarwood oil grade A

Agarwood oil grade B

Agarwood oil grade B2

Agarwood Chips

Agarwood chip grade S 1mm

Agarwood chip grade A 1mm

Agarwood chip grade B 1mm

Agarwood chip grade S 0.5mm

Agarwood chip grade A 0.5mm

Agarwood chip pieces

Agarwood Chunks

Agarwood chunks grade super special

Agarwood chunks grade special

Agarwood chunks grade A

Agarwood chunks grade B

Agarwood Bakhoor

Agarwood bakhoor normal

Agarwood bakhoor special B1

Agarwood bakhoor special A1

Agarwood bakhoor special S1

Agarwood bakhoor special A05

Agarwood bakhoor special (chunk S)

Agarwood bakhoor soaked-oil grade B

Agarwood bakhoor soaked-oil grade A

Agarwood incense stick

Agarwood incense stick

Agarwood incense stick special

Agarwood incense cone

Agarwood cone special (B1)

Agarwood cone special (A1)

Organic Oud Stick

Organic Oud Stick

Premium Organic Oud Stick

Special Organic Oud Stick (grade A1)

Luxury Organic Oud Stick

Agarwood Powder

Milled post-distilled agarwood powder

Unmilled post-distilled agarwood powder

Lấy cảm hứng từ tên gọi Hoàng Giang và từ “Halal” (Halal theo tiếng Ả rập có nghĩa là hợp pháp hay hợp quy (được phép) chỉ về quy chuẩn tôn giáo mang tính phù hợp về chuẩn mực và giá trị của đạo Hồi, sự hợp pháp ở đây phải theo chuẩn của Kinh Qur’an) – từ ngữ linh thiêng trong nền văn hóa Trung Đông của thị trường đối tác chính yếu, Hoàng Giang đã cho ra đời một yếu tố định vị thương hiệu quan trọng có mặt trong mọi cái tên của các dòng sản phẩm của công ty – HAGA.

Tên quốc tế – mới của sản phẩm Trầm hương Hoàng Giang:

???? ??????? ???????? ???

HAGA Deluxe Oil – AOA
. HAGA Premium Oil type 1 – AOB
. HAGA Premium Oil type 2 – AOB2

???? ???????? ????

HAGA LUXURY CHIP
. HAGA Luxury Chip 0.5 – ACPS0.5
. HAGA Luxury Chip 1.0 – ACPS1.0

HAGA DELUXE CHIP
. HAGA Deluxe Chip 0.5 – ACPA0.5
. HAGA Deluxe Chip 1.0 – ACPA1.0

HAGA PREMIUM CHIP
. HAGA Premium Chip 1.0 – ACPB1.0

OTHER TYPE(S)
. HAGA Chip pieces – APA

???? ???????? ?????

HAGA SUPERCHUNK
. HAGA Superchunk – ACKSS
. HAGA Superchunk type 2 – ACKSS2

HAGA CHUNK
. HAGA Luxury Chunk – ACKS
. HAGA Deluxe Chunk – ACKA
. HAGA Premium Chunk – ACKB

???? ??????? ????? ???

HAGA S LUXURY

. HAGA S Luxury – flower – SOF3

. HAGA S Luxury – rectangular – small (SOR3s) & large (SOR3l)

. HAGA S Luxury – cylinder – small (SOY3s) & large (SOY3l)

. HAGA S Luxury – coil – SOC3

HAGA S DELUXE

. HAGA S Deluxe – flower – SOF2

. HAGA S Deluxe – rectangular – small (SOR2s) & large (SOR2l)

. HAGA S Deluxe – cylinder – small (SOY2s) & large (SOY2l)

. HAGA S Deluxe – coil – SOC2

HAGA S PREMIUM

. HAGA S Premium – flower – SOF1

. HAGA S Premium – rectangular – small (SOR1s) & large (SOR1l)

. HAGA S Premium – cylinder – small (SOY1s) & large (SOY1l)

. HAGA S Premium – coil – SOC1

???? ??????? ???????

HAGA NATURAL INCENSE STICK

. HAGA incense stick 30cm – AIS3

. HAGA incense stick 40cm – AIS4

. HAGA premium incense stick 30cm – AIS3p

. HAGA premium incense stick 40cm – AIS4p

HAGA NATURAL INCENSE CONE

. HAGA natural cone – AIC

. HAGA premium natural cone – AICS1

???? ???????? ??????

. HAGA milled post-distilled powder – MIP

. HAGA unmilled post-distilled powder – UIP

? TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG – TINH HOA TRẦM VIỆT
? Top 10 Nhà xuất khẩu Trầm hàng đầu Thế Giới (Market Research Future 2017)

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X