loading...

Tiêu Chuẩn Cơ Sở (TCCS) Và Kết Quả Thử Nghiệm Các Sản Phẩm Trầm Hương Hoàng Giang

author
3 minutes, 41 seconds Read

Nhận thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng về vấn đề an toàn sức khỏe và môi trường, công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang đã lập tiêu chuẩn cơ sở về an toàn chất lượng cho các sản phẩm Trầm hương được sản xuất và kinh doanh tại công ty.

Tiêu Chuẩn Cơ Sở (TCCS) Áp Dụng Cho Các Sản Phẩm Trầm Hương Hoàng Giang

Tiêu chuẩn cơ sở tham khảo QCVN 19:2009/BTNMT và TCVN 6994:2001 được lựa chọn để thực hiện các thí nghiệm kiểm tra chất lượng khói nhang Trầm hương. Theo đó, tất cả các sản phẩm của Trầm Hương Hoàng Giang đều được cam kết sản xuất theo đúng Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2017/HG, TCCS 02:2017/HG, TCCS 03:2017/HG, TCCS 04:2017/HG, TCCS 05:2019/HG mà công ty đã công bố.

Qua đó, các sản phẩm Trầm hương Hoàng Giang đảm bảo về độ an toàn khi sử dụng, không gây độc hại cho sức khỏe con người trong sử dụng hằng ngày và không gây nguy hại đến môi trường. Đính kèm theo là bản Kết quả thử nghiệm được Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM thực hiện cho từng loại mặt hàng riêng biệt để đảm bảo chất lượng cao đồng nhất và sản lượng ổn định.

Kết Quả Thử Nghiệm Mẫu Sản Phẩm Trầm Hương Hoàng Giang

Kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm Trầm Hương Hoàng Giang được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí Nghiệm TP. HCM – Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM. Các chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật được công ty Trầm Hương Hoàng Giang cam kết trong mỗi Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) đều được chứng nhận, đảm bảo bởi các kết quả kiểm nghiệm bởi đơn vị chuyên biệt.

Theo đó, yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường của khói các sản phẩm Trầm hương Hoàng Giang đều được kiểm nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh – Sở Khoa học và Công nghệ bằng phương pháp kiểm nghiệm GC-MS, tham khảo các tiêu chuẩn sau:

– ‘Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ’ – QCVN 19:2009/BTNMT.

– Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6994:2001 về ‘Chất lượng không khí – Khí thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp’.

Theo bảng phân tích thành phần khói, các sản phẩm Trầm hương Hoàng Giang đảm bảo về độ an toàn khi sử dụng, không gây độc hại cho sức khỏe con người trong sử dụng hằng ngày và không gây nguy hại đến môi trường.

? TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG – TINH HOA TRẦM VIỆT
? Top 10 Nhà xuất khẩu Trầm hàng đầu Thế Giới (Market Research Future 2017)

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X