loading...

Nhang Trầm Hương Sạch và quá trình nghiên cứu tại nhà sản xuất

Mỗi nén Nhang Trầm Hương Sạch của Trầm Hương HAGA trước khi được sản xuất hàng loạt để đưa đến tay người tiêu dùng phải trải qua quy trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Trầm Hương HAGA với đội ngũ nghiên cứu luôn tìm tòi, phát triển để cải tiến chất lượng sản phẩm, đảm bảo […]

Vinh danh nhà sản xuất giữ vững danh hiệu TOP 10 nhà xuất khẩu Tinh dầu Trầm hương hàng đầu Thế Giới (từ 2017 đến nay)

Nhà sản xuất Trầm Hương HAGA vừa được xếp hạng là TOP 10 nhà xuất khẩu Tinh dầu Trầm hương hàng đầu Thế giới vào năm 2023, giữ vững vị trí từ năm 2017 đến nay, do Market Research Future công bố. Về Market Research Future Market Research Future (MRFR) là một công ty nghiên […]

X